Francois Tourte / Gold-Tortoiseshell

1747-1835

Paris

<