VIOLIN BOW : PIERRE SIMON ( 1808-1881, Mirecourt-Paris )